Osobni podaci
Način zasnivanja poslovnog odnosa Live out (bez smještaja I prehrane)
Plaća koju tražite (HRK) 4.001 - 5.000
Možete li odmah započeti s radom? Da
Osobne napomene

Poslovne vještine:

Sklonost timskom radu (aktivno sudjelovanjena više pozicija u timu Hrvatske udruge radnih terapeuta).

Aktivno sudjelovanje i prilagođavanje multikultularnim sredinama u poslovnom i socijalnom kontekstu.

Spremnost na učenje i razvoj.

 

Prihvaćate li suživot sa ostalim osobljem

Da

 

Napišite što sve znate raditi

Završila sam studij Radne terapije na Zdravstvenom Veleučilištu, oradila sam pripravnički staž u Krapinskim Toplicama na Neurologiji.

Dakle, visokostručno sam ospobljena za kopletnu njegu i skrb u domeni radne terapije, neurološke rehabilitacije, a i šire.

Volintirala sam u Udruzi osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom Krila - terapijsko jahanje, kao i u Udruzi za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom - Đakovo, te Udruzi za mlade Đakovo.

Također sam u potpunosti kompetentna za vođenje kopletnoga kućanstva, uključujući i administrativne poslove.

 

 

Opišite svoje profesionalno iskustvo

Tijekom studija jedan kratki period čuvala sam dječaka s poteškoćama u razvoju, a kroz studiranje i praksu stalno sam bila u kontaktu s djecom. Također, kroz aktivnosti u Hrvatskoj udruzi radnih terapeuta provodila sam radionice namijenjene za djecu do 3 godine života.Najviše iskustva imam sa djecom starom od 6 mj., pa sve do 11 god.

 

 

Znate li voditi administrativne poslove za domaćinstvo

Da, u potpunosti.

Opis

Visina: 175 cm

Težina: 62 kg

Zdravstveno stanje: Uredno

Završeno školovanje Fakultet za radnog terapeuta
Ostale sposobnosti, znanja i vještine
  • Kuhanje
  • Domaća kuhinja
  • Briga o starijima I nemoćnima
  • Čuvanje djece 0-3 godine
  • Čuvanje djece sarije od 3 godine
  • Poznavanje svih poslova u domaćinstvu
Radno mesto
  • Pedijatrijska sestra / brat
  • Njegovateljica

Potrebna Vam je dadilja, njegovateljica ili kućna pomoćnica? Kontaktirajte nas.

Ukoliko tražite kvalificirano osoblje za rad u vašem domaćinstvu, molimo vas da ispunite svoje podatke, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.